Čimice

Čimice jsou čtvrť a katastrální území nacházející se na klidném severním okraji Prahy. Čimice jsou součástí městské části Praha 8 a leží mírně stranou od hlavního pásu Severního města. Obklopuje je zejména krásná příroda - ze západu chráněná krajinná oblasti Čimické údolí, ze severu Drahanské údolí, součást chráněné krajinné oblasti Drahaň-Troja, z východu pole, čtvrť Dolní Chabry a komerčně-průmyslová zóna a z jihu Psychiatrická léčebna Bohnice čtvrť Bohnice a Čimický háj. 

První zmínka o Čimicích pochází z roku 1334. Byly majetkem pražského probošta, který o ně přišel za husitských válek. Vesnice se brzy dostala do soukromých rukou a vystřídala řadu majitelů. Roku 1551 ves prodal Zikmund Kelecký z Kelče Adamovi ze Strašína. Koncem 16. století koupili Čimice majitelé Libně Bryknarové z Brukštejna, kteří je připojili k libeňskému panství, u něhož zůstali již natrvalo. K Praze byla obec připojena až v roce 1960. Tehdy zde žilo přes jedenáct set obyvatel, dnes přesáhl jejich počet sedm tisíc. Konkrétně tedy v roce 2008 žilo v Čimicích celkem 7.291 obyvatel. 

Před výstavbou dnešního sídliště byly archeologickým výzkumem objeveny hroby z poslední doby kamenné (eneolitu).[2] Mezi vykopávkami byl nalezen například vzácný hrob ženy. I když samotné počátky sídelního vývoje sahají do 6. až 8. století, tj. do doby slovanského osídlení, byly objeveny zlomky civilizace ze starší doby bronzové, z mladší doby římské a z doby stěhování národů. Tato sídla patří mezi jedny z nejstarších na území dnešní ČR.