Součástí ceny pronájmu reklamních ploch laviček je i první výlep reklamních plakátů.