Součástí smlouvy je i výlep dodaných reklamních plakátů.